İSG KATİP

İSG Katip, yenilikçi bir yazılım projesi olarak tanımlanabilir. İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin elektronik ortamda takip edilmesini sağlayan uygulama, firmalara büyük kolaylıklar sağlar. İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti veren firmalar, uygulama sayesinde birbirleriyle etkili bir şekilde iletişim kurma şansı elde eder. Hem hizmet alan hem de hizmet veren firmalar, sanal denetimlerini sağlayarak iş devamlılığına katkıda bulunur.

İSG Katip’in pek çok avantajı mevcuttur. Bu avantajlarından ilki Bakanlık ve hizmet alan iş yeri arasında köprü kurmasıdır. Online ortamda işlemler hem çok daha sağlıklı ilerler hem de hata payı minimalize edilir. Bunun yanı sıra uygulamayı kullanmak son derece kolaydır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girdikten sonra İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İSG Katip sistemini uygulamaya koymuştur. Katip uygulaması, birçok işlemin yapılmasına olanak tanır. Bu işlemler arasında İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin kalite kontrolünün sağlanması, İSG hizmeti alan ve hizmeti sunan firmaların sözleşmelerinin elektronik ortamda yapılması; uygulama ile yapılabilecek işlemler arasında yer alır.

Yenilikçi çalışmalarıyla ön plana çıkan Başarım OSGB, İSG Katip uygulaması sayesinde müşterileriyle her ortamda ve her yerde etkili iletişimini sürdürmektedir.

İSG Katip Nedir?

Yenilikçi uygulamalar arasında yer alan İSG Katip, İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti veren firmaların kullandığı uygulamalardandır. İş Sağlığı ve Güvenliğine dair işlemlerin tamamının sistematik bir şekilde takip edilmesini sağlayan uygulama, Bakanlık ile firma arasındaki iletişimin devam etmesine katkıda bulunur.

Uygulama, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesi sonrasında uygulamaya konmuştur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bir şekilde çalışmalarına devam eden İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, uygulamayı hayata geçirerek işletmelerin koordinasyonu etkili bir şekilde sağlamasına katkıda bulunmuştur.

İSG Katip Uygulamasının Kapsamı Nedir?

İSG Katip uygulamasının kapsamı oldukça geniştir. Uygulama ile genel olarak şunlar yapılabilir:

  • İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki çalışmalar, uygulama üzerinden kesintisiz bir şekilde yürütülebilir.
  • İş güvenliği uzmanı, işveren ve çalışanların eğitimleri takip edilerek eğitimlere dair notlar alınabilir.
  • İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve hizmet veren sağlık personellerinin tamamında personel görevlendirmeleri uygulama üzerinden yapılabilir.
  • İSG mevzuatları takip edilebilir. Bunun yanı sıra gerçekleştirilen sözleşmelerin süresi hakkında bilgi edinilebilir.
  • Kurum ve kuruluşların eğitim ve staj işlemleri sorunsuz bir şekilde yapılır. Ayrıca İSG konusunda yetkili kişilerin işlemleri de uygulama kapsamında gerçekleştirilebilir.

Belirtilen adımların tamamı uygulama üzerinden yapılabilmektedir. Bu nedenle uygulama hem zaman hem de maliyetten tasarruf edilmesini sağlar.

İSG Katip’e Kimler Girebilir?

İSG Katip’e giriş, yetkili kişiler tarafından yapılır. Sisteme girmek için onay sürecinin tamamlanması gerekmektedir. İSG hizmeti alan firmaların İSG çalışmalarına başlayabilmesi için hizmet veren firma yetkilisi tarafından onaylama yapılmalıdır. Şirket yetkilisi, e-devlet şifresi ve kullanıcı adıyla E-Devlet sistemine giriş yapar. Ardından İSG Katip Sistemine girerek alınan hizmeti onaylar. Bu adım, işlemlerin başlamasını sağlar.

Onaylama işleminin yapılmasını sağlayan adımları genel hatlarıyla şu şekilde sıralamak olanaklıdır:

  • E bildirge kullanıcısı, sahip olduğu kullanıcı adı ve e-devlet şifresi ile E-Devlet üzerinden İsg Katip sayfasına giriş yapar.
  • Üst kısımda yer alan “giriş” butonuna tıklar ve gelen ekranda kişisel bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde girer.
  • Açılan sayfada yer alan “kayıtlı kullanıcı girişi” kısmını seçer. Bundan sonraki adımda ise firmasının isminin yer aldığı butona tıklar. Ardından “kayıtlı kullanıcı girişi” sekmesini seçer.
  • Açılan sayfada, sırasıyla “hizmet alan iş yeri modülü-sözleşmeler” sekmelerini seçer.
  • Ekranda çıkan atamalara tıklar ve üstte bulunan butonlardan “onayla-kayıt” butonlarını sırasıyla seçer.

Bu adımların her biri, işyeri hekimi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı atamalarının pratik bir şekilde yapılmasını sağlar. Bu nedenle her bir adımın doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlanması oldukça önemlidir.

İSG Katip Atamaları Nasıl Yapılır?

İSG Katip uygulamasında iki farklı şekilde atama yapılması olanaklıdır. Bu atamalar, genel olarak şu şekildedir:

Yeni Dışa Görevlendirme

OSGB’lerde içe görevlendirmesi yapılacak iş güvenliği ve sağlığı uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personellerinin hizmet alan işyeri siciline ataması, Yeni Dışa Görevlendirme kapsamında yer alır. Bu adım, hizmet alan firmalara atanan görevlilerin görevlerine başlayabilmesi adına gerekli bir uygulamadır. Bu nedenle Yeni Dışa Görevlendirme, doğru bir şekilde yapılmalıdır.

Yeni İçe Görevlendirme

OSGB’ler kendi bünyelerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personellerini bulundurabilir. OSGB’lerin bünyelerinde çalıştırdıkları görevlilerin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının İSG Katip sistemi üzerinden atamalarının yapılması zorunludur. Bu işlemler, kurum içi atamanın gerçekleştirilmesini sağlar.

İSG Katip Sözleşmesi

İSG Katip sözleşmesinin yapılabilmesi için sisteme giriş yapılmalıdır. Sisteme giriş için iş yeri yetkilisi ya da OSGB yetkilisinin giriş işlemlerini yapması gerekmektedir. Girişin sorunsuz bir şekilde yapılması sonrasında ekranda “sözleşmeler” butonu yer alır. Bu kısımdan, “yeni kayıt” butonuna tıklanması gerekir. İşlemlerin sırasıyla yapılması sonrasında sözleşme ekranı açılacaktır.

Sözleşme yapılan iş güvenliği uzmanı ya da iş yeri hekiminin sertifika türü seçilmeli, sözleşme türü seçilmeli, ardından T. C. kimlik numarası girilmelidir. İşlemlerin yapılması sonrasında sistem, otomatik bir şekilde sözleşmeyi hazırlar. En son aşama olarak “kayıt” butonuna basılarak işlem sonlandırılır.

Başarım OSGB Farklıyla İSG Katip

Başarım OSGB, sektörde yenilikçi hizmetlerine devam eden bir firmadır. Uzman ekibi ve yenilikçi hizmet anlayışıyla çalışmalarına devam eden Başarım OSGB; iş yeri hekimliği, ISG danışmanlık, iş güvenliği uzmanlık başta olmak üzere pek çok alanda hizmet vermektedir. Sizler de Başarım OSGB farkıyla ayrıcalıklı hizmetlerden yararlanabilirsiniz.